Další možnosti fyzioterapie

Ve své praxi provádím komplexní vyšetření páteře, periferních kloubů a svalového aparátu (kineziologický rozbor) a na jeho podkladě stanovím optimální terapii s využitím technik manuální medicíny:

MĚKKÉ TECHNIKY

Jedná se o specifický druh masáže, které mají za úkol uvolnit spasmy svalů a svalové povázky fascie - tzv. fasciální masáž v místech hyperalgických zón tj. převážně míst, kde kůže a podkoží lne pevně ke spodině fascie.

MANUÁLNÍ TERAPIE

Mobilizace neboli navrácení hybnosti periferních kloubů a páteře do fyziologického rozmezí (dle Lewita).

LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA

Souhrn procedur, do kterého patří dechová gymnastika, kondiční cvičení, postizometrická relaxace svalů a nácvik "automobilizace", výuka prevence.