Kraniosakrální terapie

...

Kraniosakrální osteopatie je jemná, neinvazivní, manipulační technika, která pracuje s konceptem kraniosakrálního systému. Principem je vyšetření mobility tohoto systému, do kterého zahrnujeme lebku (kránium), intrakraniální a spinální membránový systém, mozkomíšní tekutinu, celý páteřní kanál a kost křížovou (sakrum).

Terapeut cvičeným hmatem testuje mobilitu systému, jestliže diagnostikuje v systému omezení a patologie, které brání zdravým a přirozeným funkcím organismu, velmi jemně systém koriguje.


Terapie je určena všem věkovým kategoriím, ošetření může být aplikováno na novorozenci, seniorech, ale také na lidech umírajících nebo těžce zdravotně handicapovaných. Probíhá v oblečení v leže na lehátku a trvá cca. 60minut.

Indikace

Obecně Kraniosakrální osteopatie přispívá k stimulaci a harmonizaci fyzických a psychických sil jedince. Lze ji aplikovat u krátkodobých potíží akutního rázu i u chronických stavů. Velmi jemně jsou podporovány přirozené autoregulační schopnosti, které napomáhají vylepšit funkci mozku a míchy.