O metodě paní Mojžíšové

...

Ludmila Mojžíšová (nar. 25.10.1932) celý svůj život zasvětila práci v oblasti léčby a prevence funkčních poruch pohybového ústrojí. Pracovala jako rehabilitační sestra a vyvinula metodu využívající cvičení a mobilizaci, s jejíž pomocí se daří odstraňovat některé druhy ženské i mužské sterility. Díky ní se děťátka dočkalo mnoho z těch, kteří po dětech dříve marně toužili. Používání této metody se velmi rozšířilo a dnes se již běžně užívá v rehabilitačním lékařství. V roce 1991 uznal ministr zdravotnictví metodu Ludmily Mojžíšové jako metodu první volby k léčbě funkční ženské sterility.

Jak probíhá cvičení metodou Ludmily Mojžíšové

 • Absolvujete vstupní pohovor a vyšetření, které provede certifikovaná terapeutka. Seznámí Vás velmi podrobně s metodikou cvičení a odpoví na Vaše dotazy.
 • Budou Vám předvedeny speciální cviky. Tyto cviky se dokonale pod odborným dohledem naučíte a v budoucích měsících je budete cvičit sama.
 • Cvičení budete provádět 2x denně vždy 30 minut
 • V pěti po sobě následujících měsících ve dnech, které Vám stanoví Vaše terapeutka na základě Vašeho cyklu, absolvujete pět kontrol v délce 60 minut.

Co dokážeme metodou paní Ludmily Mojžíšové ovlivnit:

 • Nepravidelné menses
 • Bolestivé menses
 • Neprůchodnost vejcovodu
 • Obrácenou polohu dělohy
 • Malou, nevyvinutou dělohu – 100% úspěšnost
 • Opakované potraty
 • Snahu o početí
 • Zlepšení nálezu patologického spermiogramu
 • Zácpu spastického typu
 • Inkontinenci žen – 100% úspěšnost, není li přítomna jiná strukturální choroba
 • Absenci menstruačního krvácení u mladých dívek – 60% úspěšnost
 • Bolesti kostrče
 • Bolesti zevních pohlavních orgánu
 • Neschopnost dosáhnout orgasmu
 • Bolest při pohlavním styku